Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten.

Studiedag Brussel, 20 maart 2014

Programma en presentaties

Welkom door de dagvoorzitter Jeroen Backs, hoofd van de afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het Departement O&V
pdf bestandPresentatie van de Vlaamse PIAAC resultaten (977 kB) Prof. Martin Valcke, Inge De Meyer en Sebastiano Cincinnato van de Vakgroep Onderwijskunde UGent
Parallelle workshops  

Workshop 1. Basisvaardigheden voor de arbeidsmarkt

pdf bestandLessen voor het Vlaams arbeidsmarktbeleid uit de ADULT SKILL SURVEY (PIAAC) (587 kB)

pdf bestandBasisvaardigheden voor de arbeidsmarkt: presentatie (443 kB)

pdf bestandWelke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? (1.47 MB)

Welke lessen voor de arbeidsmarkt kunnen we trekken uit PIAAC? Hoe belangrijk zijn basisvaardigheden voor het functioneren op de arbeidsmarkt? Waar situeert zich de gewenste verhouding tussen basisvaardigheden en specifieke of vaktechnische competenties in onderwijs en opleiding, met het oog op het bevorderen van inzetbaarheid doorheen de hele arbeidsloopbaan? Hoe kunnen werkgevers de vaardigheden van hun werknemers optimaal benutten? Onderzoekers van de KULeuven geven een korte presentatie van een aantal nieuwe analyses en Ascento getuigt over het belang van algemene vaardigheden voor een succesvol outplacement. Daarna volgt een debat tussen onderzoekers en sociale partners en onderwijs en kan ook u een actieve bijdrage leveren aan het debat.

 

Workshop 2: Hoe het Mattheuseffect doorbreken in de volwasseneneducatie

pdf bestandMattheüs-effect in levenslang leren. (483 kB)

pdf bestandLevenslang leren en werk (708 kB)

Deelname aan levenslang leren wordt gekenmerkt door hardnekkige Mattheuseffecten. In het volwassenonderwijs, maar ook globaal in de volwasseneneducatie, kunnen we stellen dat de kansengroepen met de grootste noden het aanbod vandaag nog te weinig vinden en dus evenmin aanwenden in functie van sociale inclusie en persoonlijke versterking.
Welke zijn de verschillende actoren in de volwasseneneducatie en welke rol hebben ze? Op welke manier kunnen deze actoren idealiter samenwerken op centraal, regionaal en lokaal niveau? Hoe kunnen de verschillende actoren samen slagen in de doelstelling om alle individuen te overtuigen om levenslang te leren? Na de presentatie van relevante onderzoeksbevindingen uit PIAAC, volgt een discussie met experten volwasseneneducatie en met iedereen die zich tot deze thematiek aangesproken voelt.

 

Workshop 3: Vaardigheden, ongelijkheid en armoede

pdf bestandVaardigheden, ongelijkheid en armoede (1.43 MB)

In deze sessie ligt de focus op systeemkenmerken. In welke mate worden de vaardigheden van de Vlaamse bevolking bepaald door sociale afkomst? Hoe komt het dat in sommige landen de verschillen in vaardigheidsniveaus minder sterk door sociale afkomst worden bepaald? Welke kenmerken van het onderwijs- en vormingssysteem zijn daar verantwoordelijk voor? Hoe beïnvloedt het onderwijssysteem de arbeidsmarktuitkomsten van verschillende groepen? En hoe functioneert ons sociaal zekerheidsstelsel als vangnet om armoede en extreme uitsluiting te voorkomen? Onderzoekers van het steunpunt Studie- en Schoolloopbanen gaan in debat met andere onderzoekers alsook met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke sectoren en uiteraard ook met u!"

 

Workshop 4: Voorkomen is beter dan genezen. Maakt ons secundair onderwijs de leerlingen vaardig genoeg voor de 21ste eeuw?

pdf bestandMaakt ons secundair onderwijs de leerlingen vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? (887 kB)

pdf bestandWerken aan geletterdheid in het secundair onderwijs: een uitdaging voor iedereen! (547 kB)

pdf bestandWat leren we uit TIMSS over de kwaliteit en de gelijkheid van ons onderwijs? (402 kB)

Deze workshop buigt zich over de vraag: “in welke mate garandeert het huidige onderwijs een minimumniveau voor elke leerling”? Een PIAAC onderzoekers van de Universiteit Gent presenteert een aantal relevante inzichten uit PIAAC en PISA. Daarna krijgen een aantal discussanten de gelegenheid om dieper in te gaan op de bovenstaande vraag, en markante stellingen te poneren. Die stellingen worden vervolgens in een aantal kleinere interactieve groepen besproken, zodat ook u de kans krijgt op een actieve inbreng in het debat.

 

Workshop 5: PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit!

pdf bestandPIAAC in Focus 3 (838 kB)

pdf bestandPIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! (1013 kB)

In deze workshop zoeken we samen met u een antwoord op de vraag: moet het plan geletterdheid bijgestuurd worden op basis van de lessen uit PIAAC? In een eerste deel nemen we u in vogelvlucht mee in het Vlaamse Plan Geletterdheid dat sinds 2005 acties uitvoert om geletterdheid te verhogen binnen onderwijs, werk, cultuur en welzijn. In een tweede deel leren we via een detailonderzoek van PIAAC over wie de zwak presterenden uit het onderzoek zijn. Na deze kennisdeling laten we experten geletterdheid aan het woord. Zij dagen u uit om adviezen te formuleren voor het Plan geletterdheid. Uw suggesties worden meegenomen in de evaluatie en opfrissing van het plan.

 

Workshop 6: Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij volwassenen

pdf bestandMAKS (2.26 MB)

pdf bestandDigitale mediaprofielen als startpunt voor digitale inclusie (618 kB)

pdf bestandDigitale geletterdheid en Mediawijsheid bij volwassenen (971 kB)

pdf bestandVaardig genoeg voor de 21ste eeuw? (448 kB)

Uit het PIAAC-onderzoek blijkt dat vooral ouderen en volwassenen niet zo goed scoren wat betreft digitale vaardigheden. In deze workshop bekijken we welke oplossingen daarvoor zijn. Na een inleiding over digitale inclusie komen twee praktijkvoorbeelden aan bod: één uit het buurtwerk en één uit de basiseducatie. De basiseducatie werkt sinds kort met een nieuw opleidingsprofiel voor digitale vaardigheden. We gaan na wat daar de eerste ervaringen mee zijn.

 
pdf bestandKeynote presentatie (1.21 MB) Dirk Van Damme, hoofd van CERI van de OESO
pdf bestandTerugkoppeling workshop door de moderator (333 kB) Chris Denijs, journalist VRT
Paneldiscussie. Reflectie over de PIAAC resultaten met een panel van beleidsverantwoordelijken uit onderwijs en werk Micheline Scheys, Secretaris-generaal O&V;
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB;
Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder Voka;
Caroline Copers , Algemeen secretaris Vlaams ABVV; Bart Horemans, Directeur VOCVO.
Moderator: Chris Denijs (VRT)
Afsluiting dagvoorzitter Jeroen Backs, hoofd van de afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het Departement O&V

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's