Nieuws

  • 23 april 2019
" "

SELFIE-tool ondersteunt het digitaal leren in scholen

Benieuwd hoe jouw school het doet op het vlak van ICT? Hoe maak je er optimaal gebruik van en waar is er nog ruimte voor verbetering? Gebruik SELFIE en krijg inzicht in je sterke en verbeterpunten op het gebied van digitale onderwijs- en leertechnologieën.
" "
  • 23 april 2019

Ronde van Vlaanderen voor schooldirecties: juni 2019

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming licht ook dit jaar actuele en specifieke thema’s toe aan directies basis- en secundair onderwijs.
""
  • 12 april 2019

ESF-projectoproep leren en werken en duaal leren (deadline 7 mei 2019)

Dien ten laatste op 7 mei 2019 een voorstel in voor een ESF-project voor leerlingen uit het stelsel leren en werken of duaal leren.
" "
  • 25 maart 2019

Studiedag leerlingenvervoer in beweging - 2 mei 2019, Brussel

Elke dag zitten honderden leerlingen in totaal meer dan drie uren op de bus in het buitengewoon onderwijs. Ondervind je ook de gevolgen van lange busritten (zoals vermoeide leerlingen)?
" "
  • 19 april 2019

Studiedag stress en welbevinden bij schoolleiders - 28 mei, Brussel

Schoolleiders hebben een uitdagende, maar vaak stresserende job. Dit is de centrale bevinding uit het onderzoek over stress en welbevinden bij schoolleiders.
""
  • 5 april 2019

Studiedag preventie van radicalisering en polarisering in het hoger en volwassenenonderwijs

Binnen onderwijs zetten we in op de preventie van radicalisering en polarisering. Maar wat is het, hoe herken je het en ga je ermee om?
" "
  • 25 maart 2019

Mediawijscongres focust op zorg en specifieke onderwijsbehoeften - 10 mei, Brussel

Hoe leer je mediawijsheid aan bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Met het congres #MWCON19 wil het Kenniscentrum Mediawijsheid zorg- en welzijnsorganisaties inspireren, maar ook leraren en schoolleiders.
Studenten robotica
  • 15 april 2019

Innovatie in jouw tso- of bso-school: dien een InnoVET-project in

Wil jouw school voor technisch of beroepssecundair onderwijs actuele, maatschappelijk relevante uitdagingen en technische ontwikkelingen binnenhalen? Dien dan ten laatste op 15 juni 2019 een innovatieproject in bij InnoVET.
""
  • 27 maart 2019

Vraag ten laatste op 1 mei subsidies aan voor student tutoring

Heeft je hogeschool of universiteit een project voor student tutoring? Of plan je zo'n project in het volgende academiejaar? Vraag dan subsidies aan bij de Vlaamse overheid.
" "
  • 14 maart 2019

Studiedag teamteaching in het basisonderwijs 29 april 2019

Hoe krijgt teamteaching vorm in het basisonderwijs? Waarom starten scholen ermee?  Ontdek tijdens de studiedag hoe je van teamteaching een succesvol verhaal maakt voor je leerlingen en maak kennis met goede praktijken van teamteaching.