Nieuws

  • 17 januari 2020
""

6 maart 2020: studiedag games in de klas

Ontdek de mogelijkheden van games in de klas op de gratis studiedag in het Consciencegebouw in Brussel.
""
  • 16 januari 2020

11 maart 2020: inspiratiedag 'Cultuur op school'

Hoe breng je cultuur op school of in de klas? Ontdek het op de inspiratiedag 'Cultuur op school' op woensdag 11 maart 2020 in Lamot te Mechelen. Laat je onderdompelen in verschillende sessies die jouw blik op cultuuronderwijs verruimen, verdiepen of verbinden. 
" "
  • 7 oktober 2019

Wat na het secundair onderwijs? Wegwijs in je keuzemogelijkheden

Ontdek de nieuwe editie van de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’ voor laatstejaars secundair onderwijs en voor schoolverlaters. De brochure maakt je wegwijs in de keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs. 
""
  • 24 mei 2018

Beroeps- en studiekeuze: bezoek een SID-in met je laatstejaars secundair

Ontdek het studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Schrijf je leerlingen klassikaal in voor de SID-in in je provincie.
""
  • 13 januari 2020

Studiedag sociale economie, werkplekleren en je facilitair beheer - 6 maart 2020, Brussel

Steeds vaker slaan scholen, werkplekleren en de sociale economie de handen in elkaar voor allerlei facilitaire diensten in schoolgebouwen, zoals klein onderhoud, schoonmaak, opvang, groenonderhoud of maaltijden.
Adwise voor leerlingen 14-16 jaar
  • 25 juni 2018

Nieuwe reclamevormen en oneerlijke reclame: AdWise voor je leerlingen van 14-16 jaar

AdWise is een lespakket voor de 2de graad van het secundair onderwijs (jongeren van 14-16 jaar).
" "
  • 26 april 2018

Stress en welbevinden bij schooldirecties: onderzoek en maatregelen

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) deed in opdracht van de minister van Onderwijs onderzoek naar stress en welbevinden bij schooldirecteurs in het basis- en het secundair onderwijs. 67 directeurs namen deel aan het onderzoek.
""
  • 3 december 2019

Nieuwe PISA- en PIRLS Repeat-resultaten voor Vlaanderen

Vlaamse 15-jarigen gaan voor lezen, wiskunde en wetenschappen achteruit. Dat blijkt uit de resultaten van het PISA-onderzoek 2018. Een Vlaams vervolgonderzoek over begrijpend lezen (PIRLS Repeat) bevestigt die resultaten.
Lespakket Publiville voor leerlingen 10-12 jaar
  • 25 juni 2018

Reclame herkennen en ermee omgaan: werken met Publi Ville voor 10- tot 12 -jarigen

Hoe maak je leerlingen van 10 tot 12 jaar bewust van reclame op tv, in games en op internet? En hoe leer je hen om er kritisch over na te denken? Ontdek het op de website of op een van de workshops over het lespakket 'Publi Ville'.
" "
  • 28 maart 2018

Wordt jouw school lid van De Filmclub?

Als je school lid wordt van De Filmclub, kunnen je leerlingen voor zowat 20 euro lidgeld 25 weken lang van een zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms genieten op school, buiten de lesuren. De Filmclub selecteert films voor 3 groepen van leerlingen: