Evalueren voor beter leren: internationale trends

Studiedag Brussel, 2 mei 2013

Omschrijving

De OESO voerde een 3-jarig internationaal vergelijkend onderzoek uit naar evaluatie in 28 landen. De OESO keek hierbij naar  evaluatie van leerlingen , van  leraren, van scholen en van onderwijssystemen en ging  ook na hoe deze vormen van evaluatie zich tot mekaar verhouden.

De OESO bezocht hiervoor verschillende landen , voerde gesprekken met het beleid en het onderwijsveld en bezocht  een aantal scholen. Het doel van deze internationale review was om na te gaan aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om ervoor te zorgen dat evaluatie leidt tot een betere onderwijskwaliteit en dus tot betere leerresultaten. Evalueren is immers geen doel op zich.

Op 2 mei stelde de OESO de resultaten van deze internationale studie voor. Vervolgens gaan we in workshops in op de 4 subthema’s van de review, waarbij we discussiëren over wat de bevindingen kunnen betekenen voor Vlaanderen en voor de onderwijspraktijk. Tot slot volgt een debat met de verschillende stakeholders.

Met deze studienamiddag willen we scholen, leraren maar ook beleidsmakers er toe aanzetten na te denken hoe ze kunnen leren van informatie over leerprestaties.

Naar boven

Programma en presentaties

13.30 Verwelkoming door dagvoorzitter Jan 't Sas
13.45

pdf bestandAanbevelingen uit het internationaal vergelijkende OESO rapport (952 kB)

Claire Shewbridge, analist OESO
14.30 Workshops:  Wat betekenen de aanbevelingen van de OESO voor Vlaanderen? Wat kunnen we hieruit leren?  
 

Workshop 1: Evaluatie van leerlingen

pdf bestand Reflectie op de aanbevelingen (3.25 MB)

Voorstelling onderzoeksrapport: Hoe krijg jij punten? Evaluatiebeleid in het secundair onderwijs.

Workshopvoorzitter: Rita Dunon, Departement Onderwijs & Vorming

Prof. dr. Katrien Struyven, VUB

Lyle Muns, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)

  Workshop 2: Evaluatie van leraren en schoolleiders (voorzitter:

pdf bestandReflectie op de aanbevelingen (529 kB)

pdf bestandPraktijkvoorbeeld uit het onderwijsveld (2.43 MB)

Workshopvoorzitter: Dr. Katrijn Ballet, Departement Onderwijs & Vorming

Prof. Em. Roland Vandenberghe, KUL

Brenda Felix, directeur Basisschool Zilverberk van het GO! in Halle

 

Workshop 3: Evaluatie van scholen

pdf bestandReflectie op de aanbevelingen van de OESO (839 kB)

pdf bestandPraktijkvoorbeeld van de vrije basisschool Onze Lieve Vrouw in Kruibeke (747 kB)

Workshopvoorzitter: Els Vermeire, Coördinerend Inspecteur, Onderwijsinspectie

Prof. Dr. Jan Vanhoof en Maarten Penninckx, UA

Ann Van Damme, Directeur en Karine Hiels, Zorgcoördinator

 

Workshop 4: Evaluatie op systeemniveau
pdf bestandReflectie op de aanbevelingen (1.12 MB)
pdf bestandSysteemevaluatie in de Franse Gemeenschap (638 kB)

Workshopvoorzitter: Jeroen Backs, Departement Onderwijs & Vorming

Prof. dr. Rianne Janssen, KUL

Prof. Dr. Dominique Lafontaine, Université de Liège

15.30

Panelgesprek: reflecties op de bevindingen van de OESO door verschillende onderwijsactoren

 
16.30

Receptie

 

  Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina