Welzijn, veiligheid en gezondheid

In elke werkomgeving, dus ook in jouw onderwijsinstelling, moeten werkgever, leidinggevenden en personeel aandacht hebben voor welzijn, veiligheid en gezondheid. De klemtoon ligt daarbij op preventie.