Gezondheid

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.

Als bij een personeelslid of leerling of bij hun huisgenoten een besmettelijke ziekte is vastgesteld, dan nemen school en CLB maatregelen om verspreiding op school te voorkomen.