Welzijn op het werk

Hoe zit de wetgeving over welzijn op het werk in elkaar? Wie is wie in de zorg voor je welzijn op school? Hoe meld je een probleem?

Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag in de klas? Hoe voorkom je het en pak je het aan?

Wat zijn psychosociale risico's? Wat moet je school of centrum doen en wat kan je zelf doen?