Welzijn op het werk

‘Welzijn op het werk’ slaat op een reeks factoren die de werkomstandigheden bepalen, zoals:

  • Veiligheid
  • Bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne

Voor het onderwijspersoneel wordt hier 1 belangrijk thema uitgewerkt: psychosociale risico's.

Hoe zit de wetgeving over welzijn op het werk in elkaar? Wie is wie in de zorg voor je welzijn op school? Hoe meld je een probleem?

Wat zijn psychosociale risico's? Wat moet je school of centrum doen en wat kan je zelf doen?