Ziekteverlof voor vastbenoemde personeelsleden

Wat is het?

Ben je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan heb je recht op 30 dagen betaald ziekteverlof per 12 maanden sociale anciënniteit.

Elke dag ziekte telt altijd als een volledige ziektedag.

Als je in verschillende scholen of instellingen werkt, geldt het ziekteverlof in alle onderwijsinstellingen voor die bepaalde dag of periode (behalve in het hoger onderwijs en in de centra voor basiseducatie).

Vallen niét onder dit systeem: een arbeidsongeval  of een beroepsziekte.

Recht of gunst?

Betaald ziekteverlof is een recht.

Naar boven

Voorwaarden                                                                           

  • Je bent vastbenoemd of toegelaten tot de proeftijd.
  • Je bent arbeidsongeschikt om medische redenen. Je moet elke afwezigheid van meer dan 1 dag staven met een medisch attest van je arts.
  • Je hebt nog recht op betaald ziekteverlof. Als je ziekteverlof uitgeput is, kom je in de administratieve stand terbeschikkingstelling wegens ziekte (tbs ziekte) terecht.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit. Na uitputting van je betaalde ziektedagen kom je in de stand tbs ziekte.

Salaris

Je hebt recht op je salaris.

Anciënniteit

De periodes van betaald ziekteverlof tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Ziekteverlof telt mee voor je recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin, duur en einde

De arts bepaalt het begin, de duur en het einde van je ziekteverlof in het medisch attest. Ben je maar 1 dag ziek, dan hoef je geen arts te raadplegen.

Je betaald ziekteverlof eindigt ook als je je ziektedagen hebt uitgeput. Je komt dan in de stand terbeschikkingstelling wegens ziekte.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Ben je 1 dag afwezig wegens ziekte, verwittig dan onmiddellijk je directeur (werkgever).

Ben je meer dan 1 dag ziek, dan stuur je ook eenafwezigheidsattest (docx, 1 p.) (156 KB) naar je directeur en eenmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) naar het controleorgaan.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact