Ziekte en ongeval

Beroepsziekte: aanvraag, erkenning en vergoeding, verloven voor beroepsziekte en voor bedreiging door beroepsziekte.

Arbeidsongeval: aangifte, procedure en vergoeding, verloven na een arbeidsongeval.

Ben je arbeidsongeschikt door een ongeval in je privéleven waarvoor een derde aansprakelijk is, dan heb je recht op verlof voor buitendienstongeval.

Als bij een personeelslid of leerling of bij hun huisgenoten een besmettelijke ziekte is vastgesteld, dan nemen school en CLB maatregelen om verspreiding op school te voorkomen.