Provinciale netwerken Samen tegen Schooluitval

Sinds 1 september 2016 is er in iedere provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een netwerk Samen tegen Schooluitval, onder begeleiding van een netwerkcoördinator. Deze netwerkcoördinatoren mobiliseren de verschillende lokale actoren uit onderwijs, welzijn en werk.

Om de netwerkcoördinatoren te ondersteunen bij het informeren van en communiceren naar lokale actoren, stelt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming webpagina's ter beschikking op hun website. De informatie die je hier vindt, wordt opgesteld en aangeleverd door de netwerkcoördinatoren en hun partners.