Ondersteuning en begeleiding

Het systematisch contact (medisch onderzoek) door een CLB is verplicht in de 1ste kleuterklas, het 1ste, 4de en 6de leerjaar lager onderwijs en in het 3de jaar van het secundair onderwijs.

Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft of die moet revalideren, kan de school toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen.

Er zijn scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen, of met kangoeroeklassen. Voor advies kan je onder meer bij het CLB terecht.

Geletterdheid is heel belangrijk. Het Plan Geletterdheid wil de geletterdheid bij iedereen bevorderen. Vind goede praktijken, inspiratie, cijfers en onderzoek over geletterdheid, partners, getuigenissen,... 

Organiseer met je school of oudervereniging een vormingsavond voor ouders over kinderen, jongeren en online veiligheid, cyberpesten of gamen.