Naar het buitengewoon onderwijs

Naar het buitengewoon kleuteronderwijs

Heb je een kleuter die specifieke zorg nodig heeft door een beperking, dan kan hij met een verslag van het CLB terecht in het buitengewoon kleuteronderwijs.

Naar het buitengewoon lager onderwijs

Kinderen die specifieke zorg nodig hebben, kunnen op 6 jaar starten in het buitengewoon lager onderwijs. Je hebt er een verslag van het CLB voor nodig.

Naar het buitengewoon secundair onderwijs

Jongeren die specifieke zorg nodig hebben, kunnen vanaf 13 jaar (of soms eerder) naar het buitengewoon secundair onderwijs. Je hebt er een verslag van het CLB voor nodig.

Permanent onderwijs aan huis

Je kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het door een beperking niet naar school kan, maar wel onderwijsbegeleiding aankan.