Ziekenhuis, preventorium en kinderpsychiatrie

Kinderen en jongeren die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool (buitengewoon onderwijs type 5):

In ziekenhuisscholen speelt de gezondheid van het kind de hoofdrol. De leerkrachten geven er les aan zowel kankerpatiënten als aan kinderen die revalideren na een zwaar ongeval. Het schoolteam speelt zo in op de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. De ziekenhuisscholen werken daarbij samen met de thuisschool van de leerling.

Het doel is om de leerachterstand te beperken en een terugkeer naar die school vlot te laten verlopen. Er worden afspraken gemaakt met de leerling, de ouders, de school van herkomst en met een verpleegkundige of iemand van het begeleidingsteam.

Kinderen die in een dienst voor kinderpsychiatrie verblijven, kunnen in sommige gevallen in die dienst terecht voor onderwijs.