Nieuws

""
  • 14 juli 2020

Oproep voor centrale organisator van synchroon internetonderwijs

Kan jouw bedrijf synchroon internetonderwijs aanbieden? Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts, wil namens de Vlaamse Regering een kaderovereenkomst sluiten met een centrale organisator voor de organisatie van het synchroon internetonderwijs.
""
  • 26 mei 2020

Word jij onze nieuwe expert 'Cultuur in de Spiegel'?

Heb je ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur… maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping?
© Getty Images
  • 24 februari 2020

Dien je EVC-project in voor 19 maart 2020

Wil je met je centrum een project opstarten om EVC (erkenning verworven competenties) -instrumenten te ontwikkelen of kandidaten te beoordelen en certificeren? Dan kan je daar subsidies voor krijgen.
""
  • 8 juli 2020

Update corona: akkoord over draaiboeken 2020-2021

Er is een akkoord over de draaiboeken voor schooljaar 2020-2021. Bekijk de aangevulde pandemiescenario's, veiligheidsdraaiboeken en handvatten in coronatijd.
" "
  • 25 maart 2020

Allemaal digitaal: op zoek naar 10.000 laptops voor kwetsbare leerlingen

Op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen in het secundair onderwijs die thuis geen computer hebben. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare leerlingen geen leerachterstand oplopen omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken.
""
  • 18 februari 2020

Hoe kan ik duaal leren uitbouwen en versterken?

Bied jij je leerlingen duaal leren aan, of wil je zo’n leertraject uitbouwen?   De Universiteit Antwerpen doet op basis van een nieuw onderzoeksrapport voorstellen voor de aanbieders van duale opleidingen en werkplekleren.
Studenten robotica
  • 12 juni 2020

Dien een innovatieproject in voor je tso- of bso-school: InnoVET

Wil jouw school voor technisch of beroepssecundair onderwijs technologische veranderingen binnenhalen? Innovatief lesmateriaal en methodes ontwikkelen en delen met leerkrachten in Vlaanderen? Dien dan ten laatste op 5 oktober 2020 een innovatieproject in bij InnoVET.
" "
  • 6 maart 2020

Oproep: sluit je aan bij het lerend netwerk leeromgevingen

Wil je je ervaring met duurzaam facilitair beheer delen? Interessante praktijkverhalen horen van andere scholen? Sluit je dan aan bij het lerend netwerk rond duurzaam facilitair beheer.
""
  • 3 december 2019

Nieuwe PISA- en PIRLS Repeat-resultaten voor Vlaanderen

Vlaamse 15-jarigen gaan voor lezen, wiskunde en wetenschappen achteruit. Dat blijkt uit de resultaten van het PISA-onderzoek 2018. Een Vlaams vervolgonderzoek over begrijpend lezen (PIRLS Repeat) bevestigt die resultaten.