Nieuws

  • 13 december 2017
" "

Voorleessoftware in je school: kom naar de vormingsdag in jouw buurt

Sinds kort kunnen leerlingen in het lager en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van die software? Kom dan naar een van de regionale vormingsdagen van het Departement Onderwijs en Vorming.
Pen, papier en rekenmachine
  • 27 november 2017

Salarisoverzicht AGODI van je instelling voortaan op Mijn Onderwijs

Voortaan vind je het maandelijkse salarisoverzicht van je instelling (de schoollisting) op Mijn Onderwijs voor directies en administraties.
""
  • 10 oktober 2017

Hoe omgaan met sexting?

Als mensen seksueel getinte foto’s van zichzelf maken, verzenden, ontvangen of delen, noemen we dat sexting.
""
  • 1 december 2017

Nieuwe reeks vormingsdagen Het Archief voor Onderwijs

Wil je beeldmateriaal en televisieprogramma’s van de VRT, de regionale omroepen, musea en archieven leren inzetten in jouw klas? Het Archief voor Onderwijs komt dit voorjaar naar jouw streek met een nieuwe reeks vormingsdagen.
Printscreen van pagina Mijn Onderwijs
  • 13 november 2017

Nieuwe webapplicatie Beheer omkadering via Mijn Onderwijs

Vanaf vandaag kan je school de jaarlijkse inlichtingen of de aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket invullen in de nieuwe webapplicatie op Mijn Onderwijs.
" "
  • 10 oktober 2017

Duurzaamheidsbeleid op school: wat vind jij belangrijk?

Het initiatief Milieuzorg op school (MOS) ondersteunt scholen om duurzaamheidsthema's op te nemen in de lessen en in het schoolbeleid. De Vlaamse overheid (Departement Omgeving) coördineert MOS.
""
  • 1 december 2017

Uitbetaling eindejaarstoelage op 22 december

De eindejaarstoelage wordt uitbetaald op vrijdag 22 december 2017. Meer over de eindejaarstoelage.  
" "
  • 8 november 2017

Subsidies om je sportinfrastructuur open te stellen

Wil jouw school, hogeschool, universiteit haar sportinfrastructuur na schooltijd, tijdens het weekend of in schoolvakanties openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers?
Persoon met laptop aan tafel
  • 29 september 2017

Elektronische salarisbrief voor alle personeelsleden

Alle personeelsleden kunnen vanaf 29 september 2017 hun salarisgegevens via de website Mijn Onderwijs voor onderwijspersoneel bekijken.