Verlof om persoonlijke en familiale redenen

Wat is verlof voor verminderde prestaties? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt het? Hoe vraag je het aan?

Wat is verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar? Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen? Wanneer begint en eindigt het? Hoe vraag je het aan?

Wat is verlof wegens overmacht? Wat zijn de voorwaarden?

Verlof voor dwingende redenen van familiaal belang: wat het is, voorwaarden, duur, gevolgen voor administratieve stand, salaris, anciënniteit.

Wat is verlof om kandidaat te zijn voor de wetgevende of provinciale verkiezingen? Wat zijn de voorwaarden?

Als personeelslid in het gemeenschapsonderwijs kan je verlof nemen om cursussen te volgen en je voor te bereiden op examens, of om stage te lopen in een andere functie bij de overheid.

Je moet of kan politiek verlof nemen als je een politiek mandaat hebt. Voorwaarden, duur en gevolgen voor je administratieve stand, salaris, anciënniteit.

Maak jij deel uit van het administratief, technisch of werkliedenpersoneel in een vrije school? En betaalt je onderwijsinstelling je loon uit eigen middelen? Dan heb jij mogelijk recht op betaald educatief verlof. De regeling in het Vlaamse gewest is gewijzigd sinds 1 september 2019.