Verlof om kandidaat te zijn bij wetgevende of provinciale verkiezingen

Wat is het?

Je kan dit verlof nemen als je je kandidaat stelt voor de wetgevende of provinciale verkiezingen.

Het kan alleen als je personeelslid bent van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Recht of gunst?

Dit verlof is een gunst.

Voorwaarden

 • Je moet vastbenoemd zijn, of tot de proeftijd toegelaten

 • Je kan het verlof alleen nemen voor je opdrachten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 • Je behoort tot één van de volgende personeelscategorieën:

  • Bestuurs- en onderwijzend personeel

  • Opvoedend hulppersoneel

  • Paramedisch personeel

  • Administratief personeel

  • Meesters-, vak-en dienstpersoneel

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof ontvang je geen salaris.

Anciënniteit

Dit verlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin-duur-einde

Begin en einde

Er is geen vaste begin- of einddatum.

Duur

De duur is afhankelijk van de duur van de verkiezingscampagne.

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je school- of centrumbestuur.

Na de verkiezingen bezorg je aan je school- of centrumbestuur bewijsstukken waaruit blijkt dat je aan de verkiezingen deelgenomen hebt.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact