Tien vragen van leerlingen

Mag een school weigeren om mij in te schrijven?

Wanneer mag een school mijn inschrijving weigeren? Over inschrijvingsrecht en uitzonderlijke omstandigheden. Mag ik inschrijven in een gewone school met een verslag voor buitengewoon onderwijs?

Hoeveel uur per week moet ik naar school?

Hoeveel uren telt een schoolweek? Om hoe laat begint en eindigt een schooldag? Is de middagpauze verplicht? Les op woensdagnamiddag, mag dat?

Moet ik mee op sportdag of schooluitstap?

Kan de school mij verplichten om deel te nemen aan een sportdag of een uitstap? Als ik ziek ben, heb ik een doktersbriefje nodig? Moet ik mee op meerdaagse schooluitstap?

Mag ik tijdens het schooljaar van school of studierichting veranderen?

Mag ik tijdens het schooljaar van school, studierichting of onderwijsvorm veranderen? Zijn er beperkingen? Hoe kan ik van gewoon naar buitengewoon onderwijs overstappen?

Kan de school mij schorsen of uitsluiten?

Wat zijn tuchtmaatregelen? Wat is een preventieve schorsing? Wat is een tijdelijke en een definitieve uitsluiting?

Wat doe ik als het te warm of te koud is in de klas?

Wie kan ik aanspreken als het te warm of te koud is in de klas? Hoe warm moet het in de klas zijn?

Wat is een A-, B- en C- attest?

Wat is het verschil tussen de oriënteringsattesten A, B en C op het einde van een leerjaar? Wanneer ben je geslaagd?

Heb ik recht op herexamens?

Kan ik een herexamen eisen als ik niet geslaagd ben? Wie beslist of ik geslaagd ben? Wanneer vinden herexamens plaats?

Kan ik in het buitenland studeren?

Welke programma’s bestaan er om in het buitenland te studeren? Informatie over buurklassen, Erasmus+,Go Strange.

Kan ik thuis les volgen?

Je kan 'huisonderwijs' volgen om aan de leerplicht te voldoen. Er zijn wel strenge voorwaarden.