Heb ik recht op herexamens?

Nee, je kan geen herexamens eisen.

De algemene regel is dat de klassenraad ten laatste op 30 juni beslist of je wel of niet geslaagd bent.

Vindt de klassenraad dat hij over onvoldoende informatie beschikt om een eindbeslissing te nemen, bijvoorbeeld omdat je vaak afwezig was wegens ziekte? Dan kan hij beslissen om je 1 of meerdere bijkomende proeven (herexamens) of opdrachten (zoals vakantietaken) op te leggen.

De directie beslist wanneer herexamens plaatsvinden. Dat is ten laatste op de 1ste lesdag van het volgende schooljaar.

Check het schoolreglement voor meer info over toetsen en examens op je school.