Kan ik mijn leerkrediet weer opbouwen?

Als je onvoldoende leerkrediet hebt, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor je studieloopbaan. Weigert je instelling je inschrijving bij onvoldoende leerkrediet, dan heb je later toch nog de kans om opnieuw te gaan studeren. Je kan immers je leerkrediet 1 keer automatisch weer opbouwen tot 60 studiepunten. Dat kan in de volgende situaties:

  • Je behaalde je masterdiploma en na aftrek van 140 studiepunten is je leerkrediet lager dan 60. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaalde. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
  • Je bent gestopt met studeren, had op dat ogenblik een leerkrediet lager dan 60 en je schrijft nadien minstens 1 jaar niet in voor een opleiding waar het leerkrediet geldt. Je hebt nog geen masterdiploma behaald. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je geen inschrijving had. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
  • Je behaalde een diploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Zodra je automatische opbouw krijgt, heb je geen recht meer op de bonus voor de eerste 60 studiepunten die je verwerft.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s