Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu?

Onvoldoende leerkrediet

In een aantal situaties is er sprake van onvoldoende leerkrediet:

  • Je hebt nog leerkrediet, maar niet genoeg om je opleiding af te werken.
  • Het saldo van je leerkrediet staat op 0.
  • Je hebt een negatief saldo.

In een aantal gevallen is het mogelijk om je leerkrediet automatisch weer op te bouwen.

Naar boven

Beslissing van de instelling

Heb je onvoldoende leerkrediet, dan krijgt je hogeschool of universiteit voor jou geen financiering meer van de overheid. Je instelling bepaalt zelf wat er gebeurt met studenten die onvoldoende leerkrediet hebben. Ze kan de volgende acties ondernemen:

  • Je gewoon inschrijven
  • Je inschrijven, maar een verhoogd studiegeld vragen voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt. Dat studiegeld bedraagt ten hoogste 11 euro per opgenomen studiepunt. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • Je inschrijving weigeren voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt

Heb je nog geen masterdiploma en wil je inschrijven voor een masteropleiding die aansluit op je voorgaande opleiding? Dan mag je instelling je inschrijving (wel met verhoogd studiegeld) niet weigeren.

Om te weten te komen welke regels je instelling hanteert in de verschillende situaties en welke uitzonderingen eventueel van kracht zijn, richt je je tot je hogeschool of universiteit.

Naar boven

Beroepsprocedure

Weigert je instelling je inschrijving omdat je te weinig leerkrediet hebt? Dan kan je een interne beroepsprocedure opstarten. Je vindt de procedure in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Een interne beroepsprocedure kan alleen als het om een individuele beslissing gaat die alleen voor jou werd genomen. Je kan geen intern beroep aantekenen als de onderwijsinstelling een algemene bepaling in haar onderwijs- en examenreglement opneemt dat studenten met een ontoereikend/negatief leerkrediet niet kunnen inschrijven. 

Leverde een interne beroepsprocedure niet het gewenste resultaat op, dan kan je nog een extern beroep instellen. Meer informatie vind je bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

 

 

 

 

Naar boven

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs