Schooluitval voorkomen

Flexibele leerwegen zijn flexibel in wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren binnen gemeenschappelijk curriculum. Zoals doorstroom na tekorten, vrijstellingen ...

Vind inspiratie en ondersteuning voor een gezondheidsbeleid op jouw school op de website Gezonde School van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Een goede onderwijsloopbaan- en leerwegbegeleiding zorgt ervoor dat leerlingen zich beter voelen op school en gemotiveerd blijven. Vind hier mogelijke leerwegen en ondersteuning bij het kiezen.

In een verbindend schoolklimaat gaan leerlingen graag naar school. Wat is nodig om een verbindend schoolklimaat te creëren?

Hoe kan je als school grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken? Vind hier de informatie en ondersteuning die je nodig hebt.

Dit onderzoek wil bijdragen aan het optimaliseren van een preventief en geïntegreerd beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten op schoolniveau.