Schoolkosten in het secundair onderwijs

Gratis toegang

Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Naar boven

Bijdrageregeling voor materialen, activiteiten en diensten

Een school voor secundair onderwijs mag wel een bijdrage vragen voor:

  • Didactisch materiaal: boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen ...
  • Bepaalde activiteiten: theaterbezoek, meerdaagse uitstappen ...
  • Diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ...

Die bijdrage mag niet te hoog zijn. Maar toch kunnen in sommige studierichtingen de kosten flink oplopen.

In tegenstelling tot in het basisonderwijs is er in het secundair onderwijs geen lijst met kosteloze materialen, noch een maximumbedrag voor de bijdragen van de ouders.

Er bestaan wel afspraken: de school moet een bijdrageregeling uitwerken

  • De kostprijs van materialen, activiteiten en producten moet in verhouding staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden, maar wel tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge).
  • In de bijdrageregeling vind je ook de afwijkingen die de school kan toestaan, zoals een regeling voor minder begoede ouders.
  • De school vermeldt in de bijdrageregeling ook hoe ze de bijdragen bij de ouders opvraagt: een maandelijkse factuur, om de 3 maanden ...  De school  beslist hoe.
  • (Sinds 1 september 2019): in de bijdrageregeling en op elke factuur moet je school vermelden dat gespreide betaling mogelijk is + een contactpersoon voor als ouders en leerlingen een gespreide betaling willen.

Naar boven

Via de schoolraad en in het schoolreglement

De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad. Als ouder ben je in die schoolraad vertegenwoordigd. Zo ook de leerlingen.

De school maakt de bijdrageregeling bekend aan de ouders via het schoolreglement. Dat kan als onderdeel van, of als bijlage bij het schoolreglement.

Bij de inschrijving  moet je als ouder het schoolreglement ondertekenen (of je kind zelf als het meerderjarig is). Op basis van de gegevens in het schoolreglement moet je de te verwachten bijdragen kunnen inschatten. Zo kom je in de loop van het schooljaar niet voor verrassingen te staan.

Naar boven

Een vraag of een klacht?

Heb je een vraag of wens je een bepaald probleem aan te kaarten, bijvoorbeeld als je het materiaal en de uitstappen te duur vindt?  Bespreek dat dan met de contactpersoon op school of met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Ook je zoon of dochter kan het probleem aankaarten bij de leerlingvertegenwoordiger.

Betaalmoeilijkheden?

Je school moet in de bijdrageregeling (zie hoger) en op elke factuur vermelden dat gespreide betaling mogelijk is + een contactpersoon voor als je een gespreide betaling wil.

Je kan verder aan de school vragen om een individueel betalingsplan af te spreken. Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.

Om ouders financieel te helpen, is er ook de schooltoeslag.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen.  Met die pas kan je kind goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of bij de sociale dienst van je stad of gemeente.

Klacht?

Als je de aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt en je vindt geen oplossing binnen de school, dan kan je daar een vraag over stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België