Prestatieregeling in het basisonderwijs

Voor wie?

Ben je personeelslid in het basisonderwijs, dan geldt voor jou een specifieke prestatieregeling.

Je hebt 3 van elkaar te onderscheiden opdrachten:

  • Een opdracht
  • Een schoolopdracht
  • Een hoofdopdracht

Dat geldt voor alle personeelsleden, behalve het beleids- en ondersteunend personeel. Tot die categorie horen bijvoorbeeld administratief medewerkers, ICT- of zorgcoördinatoren.
De overheid legt voor hen een prestatieregeling van 36 uur op. Het schoolbestuur beslist over de concrete invulling.

Naar boven

Opdracht

Je opdracht omvat alle taken die je uitvoert. Ook:

  • Taken die je thuis doet zoals voorbereidingen, verbeteringen, administratie …
  • Opdrachten op school zoals personeelsvergaderingen, oudercontact en opdrachten bepaald na overleg of onderhandeling in het lokaal overleg tussen je werkgever en de vakbonden

Die taken legt het schoolbestuur (je werkgever) vast in je aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (binnen de andere koepels) en samen met jou ook in een functiebeschrijving. Raken jullie het niet eens,  dan heeft je werkgever het laatste woord.

De directeur moet de taken vastleggen in je functiebeschrijving. Die krijg je zodra je een aanstelling van minstens 104 dagen hebt. Bij een kortere aanstelling is een functiebeschrijving niet verplicht.

Een functiebeschrijving moet ook in overeenstemming zijn met het arbeidsreglement dat van toepassing is in je school.

Je directeur moet alle taken evenwaardig verdelen over alle personeelsleden.

Naar boven

Schoolopdracht en hoofdopdracht

Je vindt hier de informatie voor onderwijzend personeel, voor paramedisch personeel en voor medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon onderwijs.

Onderwijzend personeel

Schoolopdracht

Je schoolopdracht bestaat uit alle taken die je in schoolverband uitoefent. Je lesopdracht of hoofdopdracht maakt er deel van uit.

Als je voltijds werkt, bedraagt je wekelijkse schoolopdracht maximaal 26 klokuren. Die klokuren presteer je binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Dat betekent: tussen de 15 minuten voor de eerste les en 15 minuten na de laatste les ’s ochtends en tussen de 15 minuten voor de eerste les en de 15 minuten na de laatste les in de namiddag.

Samengevat:  alle taken die je uitvoert wanneer je leerlingen aanwezig zijn, vormen je schoolopdracht.

Hoofdopdracht
 

  • Je hoofdopdracht als (kleuter)onderwijzer is je lesopdracht, die bij een voltijdse opdracht minimaal 24 lestijden van 50 minuten omvat.
  • Je lesopdracht als kleuteronderwijzer ASV of onderwijzer ASV omvat bij een voltijdse aanstelling minimaal 22 lestijden van 50 minuten
  • Je lesopdracht als leermeester godsdienst, niet-confessionele zedenleer of lichamelijke opvoeding omvat bij een voltijdse aanstelling in het gewoon basisonderwijs minimaal 24 lestijden van 50 minuten. In het buitengewoon onderwijs presteer je in een voltijdse aanstelling minimaal 22 lestijden.

Je hoofdopdracht is dus in principe het totaal aantal lestijden dat je voor de klas staat om les te geven. In de tabel met prestatienoemers vind je hoeveel lestijden je ambt maximaal omvat.

Voor personeelsleden met bijzondere pedagogische taken of beleidsondersteuning geldt de opsplitsing hoofd- en schoolopdracht niet.

Paramedisch personeel

Ben je lid van het paramedisch personeel, dan is je kindgebonden opdracht je hoofdopdracht.

  • Als kinderverzorger in  het gewoon basisonderwijs heb je in een voltijdse betrekking een schoolopdracht van 32 klokuren per week.
  • In het buitengewoon basisonderwijs heb je in een voltijdse betrekking een schoolopdracht van maximaal 26 klokuren per week. Je hoofdopdracht bedraagt bij een voltijdse aanstelling minimaal 24 en maximaal 28 lestijden. Die hoofdopdracht bestaat volledig uit het verstrekken van therapie, tenzij je belast bent met bijzondere pedagogische taken of beleidsondersteuning.

Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon onderwijs

Werk je in het buitengewoon basisonderwijs als arts, maatschappelijk werker, psycholoog of orthopedagoog?

Dan heb je in een voltijdse betrekking een schoolopdracht van 32 klokuren per week. Deze schoolopdracht bestaat uit taken eigen aan het ambt dat je uitoefent, tenzij je belast bent met bijzondere pedagogische taken en/of beleidsondersteuning.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s