Je opdracht

Ontdek hoe het arbeidsreglement wordt opgesteld en wanneer je het ontvangt. Vind meer info bij de FOD WASO.

Plagelestijden of plage-uren zijn de lestijden of uren tussen het minimum- en maximumaantal te presteren lestijden of uren.