Praktijkvoorbeelden voor inclusie en differentiatie

KlasCement: Iedereen Telt Mee

KlasCement is een leermiddelennetwerk voor en van leraren. Op de website van KlasCement inspireren en ondersteunen leraren elkaar door hun lesmateriaal en praktijktips uit te wisselen. Ook organisaties attenderen en delen er hun materiaal en evenementen.

Iedereen Telt Mee is een deelsite van KlasCement. Ze verzamelt leermiddelen om te werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en wil zo bijdragen aan de zorg voor alle leerlingen, in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Lid worden van KlasCement is eenvoudig en gratis op KlasCement - Registreren. De meeste leermiddelen zijn ook gratis te gebruiken en aan te passen. Leraren, andere onderwijsbetrokkenen en studenten in  lerarenopleidingen kunnen lid worden.

Naar boven

Differentiatie in onderwijs

Omgaan met verschillen in je klas is een grote uitdaging.

Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie (GID) onderzocht hoe je differentiatie succesvol kan toepassen op klas- en schoolniveau en in de lerarenopleiding.

Het resultaat is de website Differentiatie in onderwijs met zelfscreening, praktijkvoorbeelden en tips. Zo kan je ideeën opdoen om te differentiëren in jouw klas of school.

Naar boven


Extra informatie

Websites