Je leerlingen helpen en begeleiden

Specifieke onderwijsbehoeften

Ondersteuning voor leerkrachten, speciale leermiddelen, competentieontwikkeling en praktijkvoorbeelden.

Signaaldetectie: je rol bij onrustwekkende signalen of bij hulpvragen van je leerlingen

Signaleer als leraar ongewoon gedrag, onrustwekkende signalen of hulpvragen van je leerlingen aan het centrum voor leerlingenbegeleiding.