Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds

Wat is het?

Na een periode van onbezoldigd ziekteverlof kan de adviserend arts van het ziekenfonds beslissen dat je je opdracht deeltijds mag hervatten. De afwezigheid, dus het deel van je opdracht dat je niet meer uitoefent, kan enkel genomen worden op je tijdelijke uren.

Recht of gunst?

Deze afwezigheid is een gunst.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent een tijdelijk personeelslid of een personeelslid dat deeltijds vastbenoemd en deeltijds tijdelijk aangesteld is.
  • Je ziekteverlof is uitgeput en je bent ten laste van het ziekenfonds.
  • De adviserend arts van het ziekenfonds heeft beslist dat je je opdracht deeltijds mag hervatten. Die beslissing is maximaal twee jaar geldig.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit voor het gedeelte van je opdracht dat je opnieuw uitoefent. Voor het gedeelte van je opdracht dat je niet uitoefent, ben je in non-activiteit.

Salaris

Je hebt recht op je salaris voor het gedeelte van je opdracht dat je uitoefent. Voor het gedeelte dat je afwezig bent, ontvang je een vergoeding van het ziekenfonds.

Anciënniteit

Je prestaties in het kader van de werkhervatting tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit volgens de normaal geldende regels.

Naar boven

Begin - duur - einde

De deeltijdse hervatting kan aanvangen vanaf de dag dat je daarvoor de toestemming hebt van de adviserend geneesheer. De toestemming is maximaal twee jaar geldig. De hervatting eindigt bij het einde van een tijdelijke aanstelling.

Hoe aanvragen?

Contacteer je ziekenfonds.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Naar boven