Soorten bekwaamheidsbewijzen

Onderdelen bekwaamheidsbewijs

Als je in het onderwijs wil werken, moet je met een bekwaamheidsbewijs je bekwaamheid kunnen aantonen voor een bepaald vak, specialiteit, module, opleiding of ambt.

Dat bekwaamheidsbewijs kan uit volgende onderdelen bestaan:

  • Een diploma dat je vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst
  • Een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een lerarenopleiding (bij geïntegreerde lerarenopleidingen zijn vakkennis en pedagogische bekwaamheid in 1 opleiding gecombineerd)
  • Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs

3 soorten bekwaamheidsbewijzen

In principe moet een school of centrum voorrang geven aan iemand met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Zij mag wel vrij kiezen tussen kandidaten met 1 van die 2 bekwaamheidsbewijzen.

Uitzonderlijk kan de school of het centrum afwijken van de algemene regel en iemand aanstellen met een ander bekwaamheidsbewijs.

Naar boven

Individuele onderwijsbevoegdheid

Wil je weten welk ambt je kan uitoefenen, of welke vakken, opleidingen, modules of specialiteiten je kan geven met je diploma?
Surf dan naar de website Bekwaamheidsbewijzen, waar je voor de meeste ambten het antwoord vindt. Daar lees je ook op welke salarisschaal elk bekwaamheidsbewijs recht geeft.

Heb je een buitenlands studiebewijs, dan geldt een specifieke erkenningsprocedure.

Vragen over bekwaamheidsbewijzen?

Ben je al in dienst, contacteer dan je werkstation.

Voor toekomstige leerkrachten zijn er verschillende contactmogelijkheden:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites