Vereist bekwaamheidsbewijs

Een vereist bekwaamheidsbewijs heb je:

  • Voor de vakken, ambten, opleidingen, modules of specialiteiten waarvoor je vakkennis hebt verworven via je basisdiploma
  • Alleen in de graden en onderwijsvormen waarvoor je specifiek opgeleid bent
  • Als je naast je basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt behaald (voor technische of praktische vakken komt er eventueel 3 jaar nuttige ervaring bij als je een diploma niveau secundair onderwijs hebt).

Opgelet: voor bepaalde ambten is geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig. Je kan dit nakijken op de website bekwaamheidsbewijzen.

Voorbeelden

  • Het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs en het diploma van educatieve bachelor voor het lager onderwijs zijn een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer in het lager onderwijs.
  • Het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs wiskunde en het diploma van educatieve bachelor in het secundair onderwijs wiskunde zijn een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak wiskunde in de 1ste graad en 2de graad aso-tso-kso en in de 2de en 3de graad bso.
  • Het diploma van het hoger secundair technisch onderwijs - elektriciteit + bewijs van pedagogische bekwaamheid + 3 jaar nuttige ervaring is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het technisch en praktisch vak elektriciteit bijvoorbeeld in de 1ste graad van het secundair onderwijs.
  • Het diploma van educatief graduaat in het secundair onderwijs bouw is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het technisch/praktisch vak bouw in alle graden en onderwijsvormen van het secundair onderwijs.
  • Het diploma van educatieve master vakdidactiek Nederlands is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak Nederlands in de 2de en 3de graad aso-tso-kso en de 3de graad bso en voor het technisch/praktisch vak handelscorrespondentie vanaf de 2de graad.   

Je kan de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen per ambt, vak, opleiding of module raadplegen op de website bekwaamheidsbewijzen.