Contacteer je pedagogische begeleidingsdienst

Je pedagogische begeleidingsdienst (PBD) is verbonden aan het GO! of aan de koepelorganisatie van je onderwijsnet.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Machteld Verhelst
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 07 84
machteld.verhelst@katholiekonderwijs.vlaanderen
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Saskia Lieveyns
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 96 10 
saskia.lieveyns@g-o.be

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)

Walentina Cools
Ravensteingalerij 3, bus 7
1000 Brussel
02 506 41 61
walentina.cools@ovsg.be

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) Marieke Van Nieuwenhuyze
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel
02 514 19 00
marieke.van.nieuwenhuyze@pov.be
Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) Vincent Vandevyvere
Fabiolalaan 2
8020 Oostkamp
vincent.vandevyvere@gmail.com
Federatie Steinerscholen Arnout De Meyere
Gitschotellei 188
2140 Antwerpen
03 213 23 33
arnout.de.meyere@steinerscholen.be
Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO) Nele Boelens
Bruyningstraat 56a
8510 Marke
056 24 04 48
info@mijnoogappel.be
Vlaams Onderwijs Overleg Platform (VONAC/VOOP) Johan Royeaerd
Pleinlaan 2
1050 Brussel
0486 03 11 31
johan.royeaerd@telenet.be

De centra voor basiseducatie en de koepelloze centra voor volwassenenonderwijs worden ondersteund door het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo)

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Naar boven