Professionalisering, nascholing en begeleiding

De pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt onderwijsinstellingen en CLB zowel aanbod- als vraaggestuurd.

Schrijf je in voor een evenement of studiedag van het ministerie van Onderwijs (en partners).