Internationaal gaan in je job

Groeien in je job via internationale contacten en ervaringen kan op verschillende manieren.

eTwinning, community voor scholen in Europa

eTwinning biedt leraren en directeurs gratis professionele ontwikkeling aan:

 • Face-to-faceworkshops
 • Trainingen, contactseminaries en conferenties in Vlaanderen en Europa
 • Online webinars en cursussen
 • Workshops op maat bij jou op school

eTwinning focust op:

 • Projectmatig leren en lesgeven
 • Integratie van sociale media in de klas
 • Samenwerkend leren

Teacher Academy

De Teacher Academy (School Education Gateway) is een online platform en catalogus met:

 • Nascholingen
 • Lesmateriaal ontwikkeld door eTwinning-leerkrachten
 • Projecten gesteund door de Europese Unie
 • Instituten van de Europese Unie

Naar boven

Erasmus+, Europees programma

Met Erasmus+, Individuele leermobiliteit (Kernactie 1) (Epos-Vlaanderen) kunnen leerkrachten, directeurs en andere sleutelfiguren voor je school voor 2 tot 60 dagen naar het buitenland voor:

 • Een les-, leer- of trainingsopdracht
 • Een stage in een bedrijf of onderwijsinstelling
 • ‘Jobshadowing’ in een onderwijsinstelling
 • Deelname aan een cursus of conferentie

Via Erasmus+, Strategische partnerschappen (Kernactie 2) (Epos-Vlaanderen) werkt je school samen met buitenlandse scholen of andere organisaties om expertise op te bouwen en uit te wisselen.

Naar boven

EPALE: elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa 

Op EPALE kan je in contact komen en samenwerken met collega’s uit de volwasseneneducatie in heel de Europese Unie en daarbuiten. Ben je lesgever, begeleider, coach, vrijwilliger, beleidsmaker, academicus, onderzoeker of journalist? Dan is EPALE iets voor jou.

EPALE is een one-stop site met het laatste nieuws uit de volwasseneneducatie, events voor professionele ontwikkeling, goede praktijkvoorbeelden, beleidsontwikkelingen, leermaterialen, onderzoeksrapporten. Je kan er projectpartners vinden voor internationale projecten.

Naar boven

Meer mogelijkheden

Je kan ook gebruikmaken van het Pestalozzi-programma van de Raad van Europa voor de professionele ontwikkeling van leraren en andere actoren in het onderwijsveld.

Ben je vastbenoemd en heb je een voltijdse betrekking? Dan kan je solliciteren voor een Europese school.

Naar boven

Ondersteuning nodig?

Om internationalisering toegankelijker te maken voor scholen en centra, werkt het Departement Onderwijs en Vorming samen met Europahuis Ryckevelde en Landcommanderij Alden Biesen. Die organisaties kunnen je school of centrum ondersteunen om een internationaal project op te starten en uit te voeren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

 

 

 

De grens over met je leerlingen?

Er zijn verschillende manieren om je leerlingen een internationale ervaring te laten opdoen.