Schooluitval voorkomen

Flexibele leerwegen zijn flexibel in wat, hoe, wanneer, waar en met wie leerlingen leren binnen gemeenschappelijk curriculum. Zoals doorstroom na tekorten, vrijstellingen ...

Vind inspiratie en ondersteuning voor een gezondheidsbeleid op jouw school op de website Gezonde School van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven.

Door in te zetten op leerlingenbegeleiding kan je schooluitval voorkomen.

Een goede onderwijsloopbaan- en leerwegbegeleiding zorgt ervoor dat leerlingen zich beter voelen op school en gemotiveerd blijven. Vind hier mogelijke leerwegen en ondersteuning bij het kiezen.

In een verbindend schoolklimaat gaan leerlingen graag naar school. Wat is nodig om een verbindend schoolklimaat te creëren?

Hoe kan je als school grensoverschrijdend gedrag als pesten, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken? Vind hier de informatie en ondersteuning die je nodig hebt.

Hier vind je onderzoek over spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen. De onderzoeken bieden inspiratie om op verscheidene niveaus beleid uit te tekenen.