Samen tegen schooluitval

11,9 % van de Vlaamse jongeren verliet de school vroegtijdig in het schooljaar 2017-2018. In Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Genk wonen de meeste vroegtijdige schoolverlaters. In de meeste centrumsteden ligt het percentage hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie. Zowel voor de jongere, zijn omgeving als de maatschappij is het heel belangrijk om de schoolbanken te verlaten met een diploma of andere kwalificatie.

""

Leerlingen in de 2de en 3de graad van het beroepssecundair onderwijs kunnen van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022 een transitietraject volgen. Deze trajecten zijn bedoeld voor leerlingen waarvan de school inschat dat ze een grote kans hebben om de school vroegtijdig te verlaten.

Lokale actoren uit de domeinen onderwijs, werk en welzijn werken in provinciale netwerken samen aan een beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.

Wil je als onderwijsprofessional schooluitval tegengaan? Laat je inspireren op 1 van de start- en actiedagen van de netwerken Samen tegen Schooluitval of hun partners.