Aanwezig of afwezig

Afwezigheid naar aanleiding van het coronavirus?

Wat moet je doen als je in het buitenland in quarantaine geplaatst wordt?

Elke dag naar de kleuterschool?

Kleuters moeten niet elke schooldag naar school. Voldoende aanwezigheid in de 3de kleuterklas is belangrijk om naar het 1ste leerjaar te kunnen gaan.

Elke dag naar school in lager en secundair onderwijs

Elke dag naar school in lager en secundair onderwijs

Schoolvakanties en andere vrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er nog enkele vrije dagen die elke school kan nemen. De types en aantallen verschillen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Religieuze feestdagen

Op feestdagen van je godsdienst mag je kind van de school afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten.

Afwezig wegens ziekte

Wanneer is een medisch attest nodig als een leerling ziek is, en wanneer volstaat een verklaring van de ouders?

Andere gewettigde afwezigheden

In een aantal gevallen heeft  een leerling  de toestemming om van school afwezig te blijven.

Wat gebeurt er als een leerling spijbelt?

Als een leerling van school wegblijft zonder geldige redenen, registreert de school dat als een problematische afwezigheid ...

Niet op reis buiten de schoolvakanties

Je kind mag niet mee op reis buiten de schoolvakanties.  Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt niet met de leerplicht.