De begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie is het uitvoerend orgaan van het convenant tussen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met het oog op de integratie van de welzijnswetgeving in het onderwijs.

De begeleidingscommissie geldt niet voor het hoger onderwijs.

Het convenant

Met het oog op de integratie van welzijn in het onderwijs en de informatieverstrekking aan het GO! en de onderwijskoepels werd op 12 januari 2010 een convenant ondertekend tussen:

 • Het GO! en de koepelorganisaties van de schoolbesturen
 • De FOD WASO
 • Het Departement Onderwijs en Vorming

De begeleidingscommissie

Op basis van het convenant is op 10 maart 2010 een begeleidingscommissie opgericht. De commissie zorgt onder meer voor:

 • Begeleiding en ondersteuning van de onderwijsinstellingen, via de onderwijsverstrekkers
 • Technische adviesverlening aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en de federale minister bevoegd voor Welzijn op het werk.
 • Kanalisatie van de communicatie tussen de partijen

Verder wil de begeleidingscommissie de vinger aan de pols houden voor thema’s die op het raakvlak van onderwijs, leefmilieu en volksgezondheid liggen, en rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen gelinkt worden aan welzijn op het werk.

Meer informatie over de begeleidingscommissie vind je in het jaarverslag:pdf bestandBegeleidingscommissie jaarverslag 2017 (pdf, 12 p.) (429 kB)

Ad-hocwerkgroepen

Stelt de begeleidingscommissie binnen haar opdracht bepaalde problemen vast, dan kan ze daarrond een ad-hocwerkgroep oprichten.

Op dit moment zijn er ad-hocwerkgroepen actief rond:

 • Aankoop en indienststelling
 • Leren en werken
 • Brandveiligheid
 • Psychosociale risico’s
 • Chemicaliën op school

De werkgroepen bestaan uit leden van de commissie en experten.