Wanneer heb je les in de academie?

Wekelijkse lessen (buiten de schooluren)

Je volgt iedere week van het schooljaar les in de academie, behalve tijdens:

  • Vakantieperiodes
  • Vakantiedagen
  • Dagen waarop de lessen geschorst worden

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.

Een academie kan op elk moment van de dag, op elke dag van de week lessen organiseren, en houdt daarbij rekening met de andere verplichtingen van de leerlingen. Lessen in de academie overlappen bijvoorbeeld niet met lessen in het basis- of secundair onderwijs. Een academie kan wel lessen organiseren tijdens de middagpauze op school.

Keuzemogelijkheden

Heel wat academies organiseren dezelfde lessen op verschillende tijdstippen, zodat je kan kiezen. Hierdoor kunnen leerlingen een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs combineren met school, werk of andere vrijetijdsactiviteiten.

Lesblokken

Academies organiseren de lessen zoveel mogelijk in aansluitende lesblokken.

In sommige scholen basis- of secundair onderwijs kan je de lessen deeltijds kunstonderwijs aansluitend op de schooluren volgen.

Voor jongeren en volwassenen kan een academie lestijden van een vak samenvoegen tot nog grotere lesblokken. Je volgt het vak dan elke 2 of 3 weken, of 1 keer per maand. 1 lesblok bevat in dat geval 2, 3 of 4 lestijden.

Meer of minder lessen bij bijvoorbeeld examens of optreden

Een schooljaar in in het deeltijds kunstonderwijs kent intensieve en minder intensieve periodes. Een academie kan daarom ook wekelijkse lestijden of lesblokken samenzetten. Je krijgt dan minder les tijdens een bepaalde periode (bijvoorbeeld de examenperiode in december en juni) en meer les tijdens een andere periode, bijvoorbeeld in de aanloop naar een optreden.

In totaal krijg je het aantal lessen dat je moet krijgen op een schooljaar.

Lesverplaatsing op verzoek van de leerkracht

Heel wat leerkrachten deeltijds kunstonderwijs combineren het lesgeven met een eigen artistieke praktijk. Om die combinatie mogelijk te maken, kunnen ze een les verplaatsen. Ook voor het volgen van professionaliseringsactiviteiten (cursus, nascholing) mag een leerkracht een les verplaatsen.  

De leerkracht informeert de leerlingen tijdig over het wegvallen en vervangen van een les.

Leeractiviteiten buiten de academie

Een leeractiviteit (of extramurosactiviteit) buiten de academie vervangt 1 of meer lessen in de academie. Deze activiteit is onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen moeten deelnemen aan deze activiteit. Ze sluit inhoudelijk aan bij de les die ervoor of erna in de academie plaats vindt. Bijvoorbeeld:

  • Bezoek aan een tentoonstelling
  • Bijwonen van een theatervoorstelling

Activiteiten die je op eigen initiatief onderneemt, zonder leerkracht, zijn geen extramurosactiviteiten.

Leeractiviteiten op maat 

Naast de opleidingen kan een academie korte lessenreeksen organiseren, bedoeld om:

  • Interdisciplinaire samenwerking over de domeinen of tussen de studierichtingen van een domein te stimuleren;
  • Terugkommomenten voor afgestudeerden (lezingen, masterclasses, workshops) te organiseren;
  • Innovatie van het onderwijs op het vlak van de inhoud of methodiek te bevorderen;
  • Artistieke en culturele competenties van studenten hoger onderwijs te versterken.

De leeractiviteiten op maat kunnen op ieder moment van het schooljaar starten. De academie kan ze niet organiseren tijdens vakantieperiodes.

Als leerling of als afgestudeerde kan je ervoor inschrijven. Minstens 2 weken voor de leeractiviteiten starten, maakt de academie de planning bekend.