Verlof voor cursussen, examens, stages van je personeel

Wat is het?

  • Is het verlof om cursussen te volgen en je voor te bereiden op examens een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid dit verlofstelsel nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof om cursussen te volgen en zich voor te bereiden op examens.

Wat moet ik doen?

Deel het verlof (code 035) elektronisch mee aan je werkstation via RL-1.

Naar boven