Vakbondsverlof

Wat is het?

Als je vastbenoemd bent, kan je vakbondsverlof nemen om op permanente basis een vakorganisatie te vertegenwoordigen.

Dit verlof is niet te verwarren met het verlof van korte duur om deel te nemen aan werkgroepen of commissies die door een vakbond opgericht zijn, of om in raden of commissies te zetelen die opgericht zijn bij of krachtens een wet of decreet.

Recht of gunst?

Als je als vast afgevaardigde erkend bent, ben je van rechtswege met vakbondsverlof.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent vastbenoemd.
  • Je bent volledig afwezig op je school of centrum. Maar je kan het verlof wel deeltijds nemen door het te combineren met een ander verlof.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Het ministerie van Onderwijs betaalt je salaris. 

Je vakorganisatie betaalt de totale loonkosten terug aan het ministerie, tenzij het gaat om vakbondsverlof zonder terugbetaling.
Lees er meer over: wat je vakorganisatie moet weten.

Anciënniteit

Vakbondsverlof telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

  • Begin: zodra jij en je vakbondsorganisatie akkoord gaan en je school- of centrumbestuur de aanvraag voor kennisname tekent.
  • Duur: volgens overeenkomst. Het kan met of zonder einddatum.
  • Einde: volgens overeenkomst, of op jouw initiatief of dat van je vakorganisatie.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal.

Bevestiging van de aanvraag

  • Je vakorganisatie ontvangt ter goedkeuring een bevestiging per mail van het aangevraagde verlof.
  • De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor jou en je school.

Naar boven

Wat je vakorganisatie moet weten

Welke kosten betaalt je vakbond aan het ministerie van Onderwijs?

  • Je brutosalaris op basis van je tewerkstellingsvolume
  • Je vakantiegeld en eindejaarstoelage op basis van je tewerkstellingsvolume
  • Administratiekosten (60 euro per begonnen maand)

Wanneer ontvangt de vakbond de factuur voor terugbetaling van je salaris?

Voor de periode Factuur
September en oktober jaar x November jaar x
November en december jaar x + eindejaarstoelage jaar x Tussen begin januari en eind april jaar x+1
Januari tot en met april jaar x+1 Tussen begin mei en eind augustus jaar x+1
Mei tot en met augustus jaar x+1 + vakantiegeld uitbetaald jaar x+1 Tussen begin september en eind december jaar x+1

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of bij de cel Detacheringen.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulieren

Contact
Daisy Conard
Cel Detacheringen
Vanessa Ghysels
Coördinator