Toolkit gevalideerde toetsen basisonderwijs

3 sets van toetsen om te werken aan kwaliteitsbeleid

De toolkit gevalideerde toetsen basisonderwijs bestaat uit 3 sets van gevalideerde toetsen voor het basisonderwijs. Je school kiest vrij welke toetsen ze gebruikt:

Als scholen andere gevalideerde toetsen willen gebruiken, die dezelfde informatie aanleveren, is dat ook mogelijk.

Je school krijgt aan de hand van de toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Daarmee kan ze aan de slag om te werken aan haar kwaliteitsbeleid. Het resultaat kan ook één van de elementen zijn waarmee de klassenraad in zijn beoordeling rekening houdt bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Naar boven

Deelnemen

Elke school laat al zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs deelnemen aan gevalideerde toetsen voor minstens 3 leergebieden.

Maatregel ter versterking van de kwaliteitszorg in het basisonderwijs

De toolkit ondersteunt scholen bij de implementatie van 1 van de maatregelen om het basisonderwijs te versterken naar aanleiding van de modernisering van het secundair onderwijs.

Eindrapport validatie

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen van de KU Leuven voerde in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een onderzoek uit naar de validiteit en betrouwbaarheid van de huidige OVSG-toetsen en van de interdiocesane proeven (IDP).

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel de IDP als de OVSG-toetsen van voldoende kwaliteit zijn om ze samen met de paralleltoetsen op te nemen in de toolkit met gevalideerde toetsen.

Lees het eindrapport:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s