Toolkit breed evalueren in het lager onderwijs: overzicht identificatiefiches

Evaluatie-instrumenten voor het einde van de derde kleuterklas

 • Kontrabas: vanaf pagina 310.
 • Taalvaardigheidstoets Aanvang Lager onderwijs (TAL): vanaf pagina 406.
 • Toetspakket Beginnende geleterdheid: vanaf pagina 429.
 • Toeters: vanaf pagina 417.

Naar boven

Evaluatie-instrumenten voor lager onderwijs

 • CombiList: vanaf pagina 276.
 • Dossier Output en Kwaliteitsbewaking (DOK): vanaf pagina 295.
 • Interdiocesane proeven: vanaf pagina 304.
 • Leeskaarten Boekenjuf: vanaf pagina 317.
 • Meetinstrumenten Lager Onderwijs Spreekvaardigheid (MILOS): vanaf pagina 343.
 • Mijn eerste Europese taalportfolio: vanaf pagina 336.
 • My Digital Me Junior (MDM Junior): vanaf pagina 350.
 • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (OVSG) - toets: vanaf pagina 356.
 • Paralleltoetsen: vanaf pagina 364.
 • Schoolfeedbackproject (SFP): vanaf pagina 376.
 • Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO): vanaf pagina 370.
 • Taalonderzoek Junior: vanaf pagina 350.
 • Taalportfolio 9+: vanaf pagina 396.
 • Taalvaardigheidstoets Aanvang Lager Onderwijs (TAL): vanaf pagina 406.
 • Talentarchipel: vanaf pagina 412.
 • Toets voor Auditieve Analyse (AA) en Fonemendictee (FD) bij de SVS-V: vanaf pagina 424.
 • Werkbladen bij Anders evalueren: Assessment in de onderwijspraktijk: vanaf pagina 447.

Naar boven

Volgsystemen voor lager onderwijs

 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - begrijpend lezen: vanaf pagina 233.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - spelling: vanaf pagina 241.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - technisch lezen: vanaf pagina 247.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - woordenschat: vanaf pagina 255.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - AVI: vanaf pagina 261.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - Drie-Minuten-Toets (DMT): vanaf pagina 268.
 • Cito-Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (Cito-LOVS) - Drie-Minuten-Toets voor Vlaanderen (DMT-V): vanaf pagina 295.
 • Diataal: vanaf pagina 281.
 • Leerlingvolgsysteem - Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (LVS - VCLB) - spelling: vanaf pagina 322.
 • Leerlingvolgsysteem - Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (LVS-VCLB) - lezen: vanaf pagina 329.
 • Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid voor Vlaanderen (SVS-V): vanaf pagina 385.
 • Volgsysteem Lager Onderwijs Taalvaardigheid (VLOT): vanaf pagina 437.

Naar boven