Toelatingsvoorwaarden hoger onderwijs

Graduaat

Om als regelmatige student toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet je voldaan hebben aan de leerplicht en beschikken over 1 van de volgende studiebewijzen:

 • Diploma secundair onderwijs
 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar voor de inschrijving in de graduaatsopleiding behaald is
 • Certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • Certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie
 • Certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Diploma van bachelor of master
 • Studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkwaardig is. Ook zonder die erkenning kan het instellingsbestuur iemand inschrijven die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift behaald heeft dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land.

De hogeschool kan je ook inschrijven:

 • Om humanitaire redenen
 • Om medische, psychische of sociale redenen
 • Na een toelatingsproef die je algemene niveau test

Wil je  om die redenen ingeschreven worden? Neem contact op met je hogeschool.

Bachelor

Als je een diploma secundair onderwijs hebt, kan je je inschrijven voor een bacheloropleiding. Het mag een diploma aso, tso, kso of bso zijn. Een getuigschrift bso is niet voldoende.

Ook als je ooit al een diploma hoger onderwijs (van een hogeschool of een centrum voor volwassenenonderwijs) behaald hebt, word je rechtstreeks toegelaten tot een bacheloropleiding. Misschien heb je zelfs recht op vrijstellingen.

Wat als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt?

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, beslist de hogeschool of universiteit of je kan starten in het hoger onderwijs. Een hogeschool of universiteit legt afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in het onderwijsreglement. Voor meer informatie neem je contact op met de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.

Bijkomende voorwaarden voor sommige opleidingen

Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden:

 • De opleidingen audiovisuele kunst en beeldende kunst, en muziek en podiumkunsten organiseren een artistieke toelatingsproef.
 • Voor de universitaire opleiding geneeskunde moet je slagen én gunstig gerangschikt worden voor een toelatingsexamen arts.
 • Voor de universitaire opleiding tandheelkunde moet je slagen én gunstig gerangschikt worden voor een toelatingsexamen tandarts. 
 • Voor bepaalde bacheloropleidingen is deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving.

Naar boven

Master

Met een academisch bachelordiploma kan je je inschrijven voor een masteropleiding.

Heb je een professioneel bachelordiploma? Dan kan de hogeschool of universiteit je eventueel toelaten tot een masteropleiding als je eerst met succes een schakelprogramma volgt.

Een instelling kan de toelating tot een masteropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die bacheloropleiding hebt, kan de instelling  je eventueel toelaten, als je met succes een voorbereidingsprogramma voltooit.

Een instelling kan je inschrijving voor een onderzoeksmaster afhankelijk maken van een onderzoek naar je bekwaamheid om die onderzoeksmaster te volgen. De instelling kan het aantal studenten dat toegelaten wordt tot een onderzoeksmaster beperken.

Naar boven

Bachelor-na-bachelor

Met een bachelordiploma krijg je toegang tot een bachelor-na-bacheloropleiding.

Een hogeschool kan de toelating tot een bachelor-na-bacheloropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde bacheloropleiding. Als je geen diploma van die bacheloropleiding hebt, kan de hogeschool je eventueel toelaten, als je met succes een voorbereidingsprogramma voltooit.

Naar boven

Master-na-master

Met een masterdiploma krijg je toegang tot een master-na-masteropleiding.

Een universiteit kan de toelating tot een masteropleiding beperken tot afgestudeerden van een welbepaalde masteropleiding. Als je geen diploma van die masteropleiding hebt, kan de universiteit  je eventueel toelaten, als je met succes een voorbereidingsprogramma voltooit.

Naar boven

Voorbereiding van een doctoraatsproefschrift

Met een masterdiploma voldoe je aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. De universiteit kan een bijkomend onderzoek opleggen dat peilt naar je geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's