Toegang tot de arbeidsmarkt

Met je diploma hoger onderwijs kan je veel kanten uit op de arbeidsmarkt.

 • Voor de toegang tot de onderwijsberoepen is het Vlaams Ministerie van Onderwijs  en Vorming bevoegd.
 • Voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen kan je terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Voor een aantal andere beroepen is dat een federale overheidsdienst (FOD).

Toegang tot de onderwijsberoepen

Wil je aan de slag in het onderwijs? Op de website van de bekwaamheidsbewijzen kan je opzoeken welke vakken je kan geven met je diploma, in welke onderwijsvorm je kan lesgeven, of je nog andere ambten kan uitoefenen in het onderwijs.

Toegang tot gezondheidszorgberoepen

Voor de erkenning van de gezondheidszorgberoepen kan je terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gezondheidszorgberoepen: Agentschap Zorg en Gezondheid

 • Artsen (Huisartsen - Specialisten)
 • Tandartsen
 • Kinesitherapeuten
 • Vroedvrouwen
 • Verpleegkundigen
 • Zorgkundigen
 • Paramedici
 • Apothekers

Toegang tot andere beroepen

Soms zijn federale overheidsdiensten (FOD's) bevoegd om zich uit te spreken over de toegang tot beroepen. De lijst hieronder geeft je voor een aantal beroepen de FOD die verantwoordelijk is voor toegang tot dat beroep. De lijst is niet volledig.

Vrije en intellectuele beroepen: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en energie (Titel: Activiteitgebonden voorwaarden)

 • Architecten
 • Psychologen
 • Boekhoudkundige en fiscale beroepen
 • Vastgoedmakelaars
 • Landmeters-experten
 • Auto-experts

Dierenarts: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Juridische beroepen: FOD Justitie

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Notarissen

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites