Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een centrum voor basiseducatie

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur:

  • Is het statuut waarin je start in een wervingsambt, een selectieambt of een bevorderingsambt. In tegenstelling tot de andere personeelscategorieën kan een centrumbestuur de directeur bij een eerste indiensttreding ook aanstellen voor onbepaalde duur.
  • Kan een opdracht zijn voor een volledig schooljaar of voor een deel  ervan.
  • Eindigt ten laatste op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Naar boven

Voorwaarden

Je moet aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen.

Naar boven

Hoe solliciteren?

Je kan rechtstreeks solliciteren bij de centrumbesturen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s