Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen van je personeel

Wat is het?

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke redenen voorafgaand aan het rustpensioen (tbsvp) is een uitdovend stelsel, behalve voor wie vastbenoemd is in het ambt van kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer ASV, en niet in een ander ambt.

  • Is tbsvp een recht of een gunst?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt de tbsvp?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
  • Onder welke omstandigheden kan een personeelslid gebruikmaken van het bonusstelsel?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over tbsvp.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer je personeelslid

Het school- of centrumbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die een personeelslid maakt bij de aanvraag van tbsvp of bonus. Het is wel nuttig je personeelslid te informeren. Je personeelslid vindt alle informatie op de pagina voor onderwijspersoneel over tbsvp.

Wijs erop dat je personeelslid zijn aanvraag moet indienen bij elke school of elk centrum waar het werkt. Het personeelslid moet zijn aanvraag ten laatste 3 maanden voor de terbeschikkingstelling of bonus ingaat, indienen.

Als een personeelslid vragen heeft over de vroegst mogelijke pensioendatum, kan je het doorverwijzen naar MyPension.

In te vullen documenten

De gemandateerde van het school- of centrumbestuur vult samen met het personeelslid het formulier in:

Als het personeelslid ook buiten het onderwijs gewerkt heeft, voegt het een loopbaanoverzicht toe aan de aanvraag.

De school of het centrum bezorgt het formulier en eventueel het loopbaanoverzicht aan het werkstation:

Melding van cumulatie

Het werkstation bezorgt een formulier voor het melden van cumulatie. Het personeelslid vult het formulier in en bezorgt het aan het werkstation:

Melding via de schoolsoftware

  • De bonus meld je met een RL-1, gebeurteniscode DO 107, met begin- en einddatum.
  • De tbsvp meld je met een RL-2, gebeurteniscode DO 108, met begin- en einddatum.

Naar boven