Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Wat is het?

Je school- of centrumbestuur verdeelt elk jaar de betrekkingen waarop ze volgens het lestijdenpakket of de puntenenveloppe recht heeft, over de vastbenoemde personeelsleden.

Het kan gebeuren dat het bestuur in een bepaald ambt niet genoeg lestijden, lesuren, uren-leraar of punten heeft om al haar vastbenoemde personeelsleden een opdracht aan te bieden. In dat geval moet het bestuur een aantal stappen in een welbepaalde volgorde volgen.

Wat is terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob)? Wat is reaffectatie en wedertewerkstelling? Wat zijn de gevolgen voor het personeelslid? Je leest het op de pagina over tbsob voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

De stappen en de volgorde voor elk onderwijsniveau vind je in de omzendbrief reaffectatie en wedertewerkstelling.

Na het doorlopen van de verschillende stappen kan je bestuur een vastbenoemd personeelslid voor wie het geen betrekking gevonden heeft, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking (tbsob).

Melden aan het werkstation

Tbsob meld je met de zending van het begin van het schooljaar via je schoolsoftware met een RL-1.

Specifieke richtlijnen voor elk onderwijsniveau vind je in de omzendbrief elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.

Naar boven

Extra informatie

Extra informatie

Cursus met praktijkvoorbeelden

Verwante pagina's

Onderwijspersoneel

Contact