Taalscreening en ondersteuning in het voltijds gewoon secundair onderwijs

Elke leerling die voor de 1ste keer instroomt in het voltijds gewoon secundair onderwijs, wordt gescreend op het niveau van de onderwijstaal. De screening is verplicht, zowel voor de school als voor je kind.

Op basis van de screening beslist de school welke tijdelijke maatregelen nodig zijn om de kennis die je kind van het Nederlands heeft, bij te werken. Het kan ook dat er geen maatregelen nodig zijn of dat je kind sterk is in taal en extra uitdagende activiteiten kan gebruiken.

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Inhaallessen Nederlands
  • Nederlands als keuzevak
  • Nederlands ter vervanging van een ander vak
  • Maximum 3 uur Nederlands extra

De taalscreening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers die instromen in het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers van het voltijds gewoon secundair onderwijs. Voor die leerlingen werkt de school altijd een aangepast taaltraject uit.

Extra taallessen Nederlands

Het schoolbestuur beslist of en hoe het de extra taalondersteuning organiseert.

De begeleidende klassenraad beslist over de instrumenten:

  • Inhaallessen
  • Vrije invulling van het keuze- of complementair gedeelte
  • Flexibele leertrajecten

De school kan ook extra taallessen organiseren boven op de lessentabel van je kind (maximum 3 per week). Dat kan voor heel het schooljaar of voor een deel ervan. De klassenraad volgt dat op en beslist hoeveel extra taallessen je kind nodig heeft.


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving