Ik verander van opleiding

Bij het begin van je studietraject van opleiding veranderen

Ben je voor de 1ste keer ingeschreven voor een bacheloropleiding en stel je vast dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt? Dan kan je leerkrediet terugkrijgen als je van opleiding of studierichting verandert. Maak er wel op tijd werk van.

Je krijgt studiepunten terug

Schrijf je op tijd uit voor je 1ste opleiding, dan beslist je instelling meestal dat je je studiepunten terugkrijgt. In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet. Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens.

Je krijgt geen studiepunten terug

Geeft je instelling geen studiepunten terug, maar schrijf je in voor een andere opleiding? Dan kan je automatisch studiepunten terugkrijgen, afhankelijk van de datum waarop je inschrijft voor de andere opleiding en je deelname aan de examens van de 1ste opleiding.

 • Je verandert voor 1 december van opleiding:
  • Je krijgt het volledige ingezette leerkrediet terug voor vakken waarvoor je nog geen examen aflegde of waarvoor je slaagde.
 • Je verandert tussen 1 december en 15 maart van opleiding:
  • Je krijgt de helft van het ingezette leerkrediet terug voor vakken waarvoor je nog geen examen aflegde.
  • Je krijgt leerkrediet terug voor vakken waarvoor je examen aflegde en slaagde.
  • Je krijgt geen leerkrediet terug voor vakken waarvoor je examen aflegde en niet slaagde.
 • Je verandert na 15 maart van opleiding:
  • Je bent je leerkrediet kwijt, behalve voor de vakken waarvoor je slaagde.

Let wel: van opleiding veranderen voor 1 december betekent dat je je voor 1 december voor de 1ste opleiding uitgeschreven hebt én voor de andere opleiding ingeschreven hebt. Schrijf je je wel voor 1 december uit voor de 1ste opleiding, maar pas na 1 december (voor 15 maart) terug in voor de nieuwe opleiding, dan krijg je maar de helft van je ingezette leerkrediet terug.

Bij je inschrijving voor je nieuwe opleiding zet je weer leerkrediet in. Het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, gaat van je leerkrediet af.

Voorbeeld

Je schreef je voor het eerst in voor een voltijdse bacheloropleiding en zette dus 60 studiepunten in. Je houdt er dan 80 over (140 - 60). In februari wil je van opleiding veranderen.

 • Nam je in het 1ste semester 28 studiepunten op en was je geslaagd voor de examens van die vakken, dan krijg je die 28 studiepunten terug, plus de bonus van 28. Voor de vakken van het 2de semester (32 studiepunten) legde je nog geen examen af, maar gaf de instelling zelf geen studiepunten terug. Daarvan krijg je er nog 16 automatisch terug. Je saldo van je leerkrediet bedraagt dan 152 studiepunten.
 • Was je bij de examens in het 1ste semester geslaagd voor 12 studiepunten in plaats van de volledige 28, dan krijg je er 12 + 12 bonus = 24 terug. De 16 waarvoor je niet slaagde, krijg je niet terug, zelfs al verander je van opleiding. Je krijgt wel nog altijd de helft van de 32 waarvoor je geen examens aflegde, terug. Je houdt dan een saldo over van 120.
 • Was je voor geen enkel vak uit het 1ste semester geslaagd, dan krijg je alleen de 16 studiepunten uit het 2de semester terug. Je hebt dan een leerkrediet van 96 studiepunten.

Naar boven

Later in je studietraject van opleiding veranderen

Studeerde je al een of meerdere jaren in het hoger onderwijs in Vlaanderen en stel je vast dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt? Dan kan dat gevolgen hebben voor je leerkrediet.

Niet zeker of je nog voldoende leerkrediet hebt om in te schrijven? Raadpleeg dan de pagina over onvoldoende leerkrediet. In sommige gevallen kan je je leerkrediet automatisch weer opbouwen.

In de loop van het academiejaar

Ben je ingeschreven met een diplomacontract en wil je in de loop van het academiejaar van opleiding veranderen, dan is het je onderwijsinstelling zelf die bepaalt of je het ingezette leerkrediet terugkrijgt. In het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling staat tot wanneer je kan uitschrijven met teruggave van je leerkrediet.

 • Verander je van richting voor de datum die je instelling bepaalde, dan krijg je het ingezette leerkrediet terug.
 • Verander je na die datum, dan ben je het leerkrediet kwijt.

Je moet wel altijd uitschrijven voor de start van de examens om leerkrediet terug te krijgen. Legde je al examens af, dan win je enkel leerkrediet terug als je slaagde.

Bij je inschrijving voor je nieuwe opleiding zet je weer leerkrediet in. Het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, gaat van je leerkrediet af.

Na afloop van het academiejaar

Als je na afloop van het academiejaar van opleiding wil veranderen, probeer dan te slagen voor zo veel mogelijk opleidingsonderdelen. De studiepunten van opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, krijg je namelijk terug bij je leerkrediet. Mogelijk krijg je daardoor vrijstellingen in de opleiding waarvoor je in een volgend academiejaar wil inschrijven. Dat ga je na bij je onderwijsinstelling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

 

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs