Studiegelden

Studiegeld (=inschrijvingsgeld): algemene principes

Bij je inschrijving in een hogeschool of universiteit betaal je studiegeld (=inschrijvingsgeld).

Het bedrag van het studiegeld hangt af van:

 • Het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract)
 • Het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft
 • Je statuut. Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Diploma- of creditcontract

Het studiegeld voor een inschrijving met een diploma- of creditcontract bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt waarvoor je inschrijft.

De hoogte van het variabel bedrag verschilt naargelang je situatie (ben je beurstariefstudent, bijna-beursstudent of niet-beurstariefstudent) als je inschrijft voor:

 • Een initiële bachelor- of masteropleiding
 • Een educatieve bachelor- of masteropleiding
 • Een specifieke lerarenopleiding
 • Een schakelprogramma
 • Een voorbereidingsprogramma
 • Afzonderlijke opleidingsonderdelen

Als je een niet-beurstariefstudent bent, kan de instelling een extra bedrag aanrekenen voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet meer hebt. Dat bijkomend inschrijvingsgeld bedraagt maximum 11 euro per studiepunt (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

Als beurstariefstudent en bijna-beurstariefstudent val je niet onder deze regeling en kan je instelling bij ontoereikend leerkrediet geen verhoogd studiegeld vragen.

Er is geen onderscheid tussen beurstariefstudenten, bijna-beursstudenten en niet-beurstariefstudenten als je inschrijft voor:

 • Een bachelor-na-bacheloropleiding
 • Een master-na-masteropleiding

Examencontract

Als je inschrijft met een examencontract, betaal je een vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. De bedragen liggen lager dan bij de inschrijving met een diploma- of creditcontract, omdat je de lessen niet volgt.

Naar boven

Verminderd studiegeld: beurstariefstudent of bijna-beursstudent


Beurstariefstudent

Je bent beurstariefstudent als je:

 • Eén van de volgende studies volgt: 
  • Een initiële graduaats-, bachelor- of masteropleiding
  • Een lerarenopleiding
  • Een schakelprogramma
  • Een voorbereidingsprogramma
 • Voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de afdeling Studietoelagen of je een Europese Economische Ruimte (EER)-burger bent
 • Een studietoelage ontvangt van de Vlaamse overheid of voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar er geen krijgt omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (je opleiding)

Je betaalt dan het beurstarief als studiegeld.

Bijna-beursstudent

Je bent bijna-beursstudent als je één van volgende studies volgt:

 • Een initiële graduaats-, bachelor- of masteropleiding
 • Een lerarenopleiding
 • Een schakelprogramma
 • Een voorbereidingsprogramma

én

 • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de afdeling Studietoelagen of je bent een Europese Economische Ruimte (EER)-burger.
 • Je voldoet niet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar het verschil tussen je referentie-inkomen en de financiële maximumgrens voor een studietoelage is niet groter dan een bepaald bedrag (academiejaar 2020-2021: € 3 227). 

Je betaalt dan een tussentarief als studiegeld.

Naar boven

Studiegelden voor het academiejaar 2020-2021


Diploma- of creditcontract

 • Inschrijving voor:
  • Een graduaatsopleiding
  • Een initiële bachelor- of masteropleiding
  • Een educatieve bachelor- of masteropleiding
  • Een specifieke lerarenopleiding
  • Een schakelprogramma
  • Een voorbereidingsprogramma
  • Afzonderlijke opleidingsonderdelen
Geïndexeerde bedragen Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt
Niet-beurstariefstudent 245,20 euro 11,70 euro
Bijna-beursstudent 245,20 euro 4,30 euro
Beurstariefstudent 111,90 euro 0 euro
 • Verhoogd studiegeld bij tekort aan leerkrediet:
  • Niet-beurstariefstudent: 11,70 euro per studiepunt
 • Inschrijving voor
  • Een bachelor-na-bacheloropleiding
  • Een master-na-masteropleiding
  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt
Bachelor-na-bacheloropleiding maximum 490,40 euro maximum 23,50 euro
Master-na-masteropleiding maximum 5.756,80 euro
Master-na-masteropleiding waarvoor speciale omstandigheden gelden maximum 26.428,10 euro

Examencontract

 • Vast gedeelte: 111,90 euro
 • Variabel gedeelte: 4,30 euro

Naar boven

Terugbetaling studiegeld bij stopzetten studies?

Je hogeschool of universiteit bepaalt zelf of je (een gedeelte van) je studiegeld terugkrijgt als je voortijdig stopt met studeren. Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites