Speciale onderwijsleermiddelen voor je kind

Schooldirectie vraagt financiering aan

Speciale onderwijsleermiddelen (SOL) zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking (geen leerstoornis) die les volgen in het gewoon onderwijs.

De directie van jouw school kan de financiering van speciale onderwijsleermiddelen aanvragen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Eén van de ouders, of de meerderjarige leerling zelf, moet de aanvraag mee ondertekenen.

Soorten hulpmiddelen

Omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal

  • Omzetting naar (digitale) braille
  • Omzetting naar (digitale) grootletterdruk
  • Vergrotende kopieën

Tolken voor doven en slechthorenden

  • Een aantal uren ondersteuning van een tolk Gebarentaal
  • Een aantal uren ondersteuning van een schrijftolk

Technische apparatuur

  • Brailleleesregels, leesloepen (voor een visuele beperking)
  • Aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke of visuele beperking)
  • FM-apparatuur (voor een auditieve beperking)

Kopieën van notities van medeleerlingen

  • Voor een auditieve beperking

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel